LÄRARE

Sara

Cilla

Cilla & Sara det är vi som är MajornaYoga.

Som internationellt certifierade Iyengaryogalärare fortbildar sig Sara och Cilla regelbudet med seniora lärare i Sverige och utomlands. Båda har vid två tillfällen varit i Pune på det ursprungliga Iyengar-institutet i Indien där B.K.S Iyengar undervisade fram till sin bortgång 2014.


Sara Karlsson blev klar med sin utbildning till certifierad Iyengaryogalärare hösten 2013 och har sedan dess hållit i kurser, work-shops och retreat. Sara är utbildad designingenjör och psykolog. Hon arbetar på Psykologos och en vårdcentral, som psykolog med individers psykiska hälsa, när hon inte yogar. 


Cilla (Cecilia) Danskog är sedan hösten 2007 certifierad iyengaryogalärare och har drivit en yogastudio i Umeå där hon kommer ifrån. Cecilia är specialistsjuksköterska inom psykiatri och jobbar på en psykosmottagning när hon inte yogar. Sedan hösten 2016 bor Cecilia i Göteborg, Majorna.


Dirce

Dirce tog sin första yogaklass år 1980, i Los Angeles.

Tillbaka i Sverige kom hon i kontakt i med yoga när hon som 20-åring flyttade till Gbg.

Hon utbildade sig hos Leela på Gbgs yogacentrum och tog sin examen 2010.

Där har hon också undervisat i 12 år.

För Dirce är yoga ett poetiskt rörelseschema som läker kroppen och själen om och om igen. I

yengaryogametoden är en så hållbar metod då alla kan praktisera den oavsett stelhet och skador i kroppen.

Dirce har skolios och yogapraktiken är ovärderlig för henne.

Varje dag innehåller tacksamhet till att det finns en sådan bra och tillgänglig metod som håller kropp och själ i balans.

Linda

Linda är internationellt certifierad Iyengaryogalärare sedan 2017. Linda upptäckte yogan redan i tonåren när hon fick skolios. Med en kropp som kände allt annat än balans fann hon just Iyengaryogan värdefull med dess fokus på linjering och kroppsmedvetenhet.

Linda undervisar för att kunna dela med sig av den glädje som yogan kan ge oss i våra liv och mötet med oss själva på ett djupare plan.

Linda har två små barn och har haft stor nytta av yogan under sina graviditeter. Hon är även socionom och arbetar med rehabilitering för unga vuxna samt har precis påbörjat en masterutbildning i hälsa och livsstil.

Alberto

Alberto är italienare ifrån Rom och Osteopat i egen regi. För 17 år sedan slutade Alberto med sin dåvarande passion, att spela fotboll och träna styrketräning.

Efter att ha upptäckt yoga och upptäckt hur stelt det kunde kännas bara att sitta på sina hälar i ca 30 sekunder. Därefter ägnade Alberto sig helt åt yogan. Idag har han gediget, dagligen praktiserat Iyengar yoga under alla år och är Internationellt certifierad Iyengar yoga lärare.

Sedan 10 år är Albertos sysselsättning yogaundervisning och Ostepati, vilka kompletterar varandra genom att se kroppen som en holistisk helhet. 

Gunilla

Gunilla E Berglöw kom i kontakt med Iyengaryoga under sin graviditet 1995.

Sedan dess har hon även prövat andra yogaformer men alltid kommit tillbaks till Iyengaryoga.

2011 fick hon bröstcancer, efter operationer och behandlingar föddes en längtan att gå djupare in i yogan.

Hon ser yogan som ett hem, en plats där hon kan få kraft, vila och inre ro.

Hon är lärarkandidat och har gått lärarutbildningen (3 år) på Göteborgs Yogacentrum.


Majornayoga Majorsgatan 4, i Linnéstaden Göteborg

mail. yoga@majornayoga.se

tel. 073 3777477 och 070 3631410

Majornayoga, Företag: YogaCillaSara organsationsnummer: 969796-9666 godkänd för F-skatt SE969796966601