START

Under rådande omständigheter ger vi lektioner online, och i studion med begränsat antal elever. Deltagarantal är enligt rådande restriktioner.

Mer information kommer löpande.  


Ta hand om er - tillsammans kan vi ta ansvar och möjliggöra fortsatt yogapraktik!

MajornaYoga

majorna yogastudio. Oljekvarnsgatan 30/Koopmansgatan 10

mail. yoga@majornayoga.se

tel. 073 3777477 och 070 3631410