OM IYENGAR YOGA

Guruji B.K.S Iyengar

"In short, submerging the small self that impersonates the True Self is the essence of Yoga." 


B.K.S Iyengar (Pune, India 2013)

Iyengar Yoga


Yoga är bra för alla, inte enbart kroppsligt utan också mentalt. Yogan kan ge positiva effekter för balans och flexibilitet, kroppsligt och mentalt. En regelbunden yogapraktik gör kroppen stark, smidig och uthållig. Mentalt kan yoga ge återhämtning, stärka dina sinnen och din perception. De som utövar yoga brukar uppleva en ökad kroppskontroll, kroppsmedvetenhet och övergripande känsla av välmående.


Iyengar Yoga, som är en av världens mest utövade yogaformer, har sitt ursprung i Indien och med Guruji B.K.S Iyengar. B.K.S. Iyengar kom i kontakt med yoga genom sin svåger Guru Sri Krishnamacharya. Guruji Iyengars sätt att undervisa var unikt för den tiden, då han började undervisa, på 30-talet. Han var den första som använde sig av material som gjorde att allas unika kroppsliga förutsättningar kunde tillgodoses och att han undervisade en större grupp av studenter samtidigt. Tidigare hade lärare bara undervisat en och en eller små grupper av elever. Att yogan blivit tillgänglig för västvärlden, så som den är nu, är mycket tack vare Iyengar. Genom sitt djupa kunnande om, och erfarenhet av yoga har hans undervisning tydliggjort alla aspekter av yogan, såväl de fysiska som mentala och spirituella. Genom asana ”kroppsövningar” menar Guruji att vi kan penetrera genom de sju lagren i våra kroppar, för att nå det allra innersta: själen; medvetande och upplysning.Yogans filosofi


All yoga har samma källa och samma mål. Det första skrivna dokumentet i ämnet yoga nedtecknades av Patanjali för ca 2 600 år sedan i Yoga Sutras. Patanjali tillskrivs även att ha sammanfattat grammatiken i sanskritspråket och medicinen i form av den Ayurvediska läkekonsten. Yoga Sutras består av 196 aforismer som beskriver vad yoga är och hur den ska utövas. Patanjali sorterar in yoga i 8 grenar; ashtanga som är tätt sammansvetsade. I Sutra 1:2 definieras yoga som: ”Stillandet av rörelserna i medvetandet”


Yogans 8 grenar utgörs av Yama; inre förhållningssätt, Niyama; personliga discipliner, Asana; fysiska positioner, Pranayama; andningsmeditation, Pratyahara; vända uppmärksamheten inåt genom att dra sinnena ifrån yttre stimuli, Dharana; koncentration, enkelriktad uppmärksamhet, Dhyana; spontant tillstånd av djup koncentration som övergår i meditation och Samadhi; självförverkligande, frihet och förmåga att se klart. Asanas; yogapositionerna är ofta vad som förknippas med yoga, och det som främst undervisas i yogaklasserna, vilket är en väg in till yogan. Ett sätt att förklara vad yogans asanas är, är: ”Meditation i rörelse”.

Majornayoga Majorsgatan 4, i Linnéstaden Göteborg

mail. yoga@majornayoga.se

tel. 073 3777477 och 070 3631410

Majornayoga, Företag: YogaCillaSara organsationsnummer: 969796-9666 godkänd för F-skatt SE969796966601